۳,۳۵۰ تومان۳۳,۵۰۰ تومان
۱۴,۴۰۰ تومان۱۴۴,۰۰۰ تومان
+
در انبار موجود نمی باشد
۱۴,۷۵۰ تومان۱۴۷,۵۰۰ تومان
جدی
۲۹,۶۰۰ تومان۲۹۶,۰۰۰ تومان

خشکبار

برگه زردآلو

۳,۶۵۰ تومان۳۶,۵۰۰ تومان
۸,۸۰۰ تومان۸۸,۰۰۰ تومان
۵,۰۵۰ تومان۵۰,۵۰۰ تومان
۴,۳۰۰ تومان۴۳,۰۰۰ تومان

خشکبار

آلبالو خشکه

۳,۸۵۰ تومان۳۸,۵۰۰ تومان
۱۳,۰۰۰ تومان

خشکبار

آلوچه سیاه

۱,۴۰۰ تومان۱۴,۰۰۰ تومان
۱۶,۸۰۰ تومان۱۶۸,۰۰۰ تومان
+
در انبار موجود نمی باشد
۱۱,۶۰۰ تومان۱۱۶,۰۰۰ تومان

خشکبار

آلوچه طلایی

۱,۸۰۰ تومان۱۸,۰۰۰ تومان
۴,۷۰۰ تومان۴۷,۰۰۰ تومان

خشکبار

قیصی زردآلو

۴,۹۰۰ تومان۴۹,۰۰۰ تومان
آجیلنو به منظور کمک به حفظ سلامتی و خرید مشتریان خود شرایط ویژه‌ای را در نظر گرفته است. شما میتوانید تا آخر شهریور ماه با وارد کردن کد تخفیف anticorona از ۵٪ تخفیف بهره‌مند شوید.ثبت سفارش