محصولات دسته کنجد

قیمت هر کیلو 156000 هزار تومان
با تخفیف 149000 هزار تومان
بسته های ۱ کیلو گرمی

قیمت اصلی 156,000 تومان بود.قیمت فعلی 149,000 تومان است.

قیمت هر کیلو 162000 هزار تومان
با تخفیف 155000 هزار تومان
بسته های ۱ کیلو گرمی

قیمت اصلی 162,000 تومان بود.قیمت فعلی 155,000 تومان است.

قیمت هر کیلو 137000 هزار تومان
با تخفیف 127000 هزار تومان
بسته های ۱ کیلو گرمی

قیمت اصلی 137,000 تومان بود.قیمت فعلی 127,000 تومان است.