۳۰,۹۰۰ تومان۳۰۹,۰۰۰ تومان

پذیرایی

اسنک پفک هندی

۲,۳۵۰ تومان۲۳,۵۰۰ تومان
۱,۹۵۰ تومان۱۹,۵۰۰ تومان
۱۶,۳۰۰ تومان۱۶۳,۰۰۰ تومان

پذیرایی

عناب

۲,۹۵۰ تومان۲۹,۵۰۰ تومان
+
در انبار موجود نمی باشد

پذیرایی

خرما زاهدی

۲,۳۰۰ تومان۲۳,۰۰۰ تومان
۲۱,۸۰۰ تومان۲۱۸,۰۰۰ تومان
۲۱,۷۰۰ تومان۲۱۷,۰۰۰ تومان
۱۶,۱۵۰ تومان۱۶۱,۵۰۰ تومان
۲۰,۹۵۰ تومان۲۰۹,۵۰۰ تومان
۲۰,۴۰۰ تومان۲۰۴,۰۰۰ تومان
۱۶,۷۰۰ تومان۱۶۷,۰۰۰ تومان
۳۰,۵۵۰ تومان۳۰۵,۵۰۰ تومان
۳۱,۱۵۰ تومان۳۱۱,۵۰۰ تومان
۲۱,۷۰۰ تومان۲۱۷,۰۰۰ تومان
۱۱,۳۰۰ تومان۱۱۳,۰۰۰ تومان
آجیلنو به منظور کمک به حفظ سلامتی و خرید مشتریان خود شرایط ویژه‌ای را در نظر گرفته است. شما میتوانید تا آخر شهریور ماه با وارد کردن کد تخفیف anticorona از ۵٪ تخفیف بهره‌مند شوید.ثبت سفارش