پذیرایی

عناب

۴,۰۵۰ تومان۴۰,۵۰۰ تومان

پذیرایی

اسنک پفک هندی

۲,۵۰۰ تومان۲۵,۰۰۰ تومان
۳۱,۵۵۰ تومان۳۱۵,۵۰۰ تومان
۲,۶۰۰ تومان۲۶,۰۰۰ تومان
۱۹,۰۰۰ تومان۱۹۰,۰۰۰ تومان

پذیرایی

خرما زاهدی

۲,۵۰۰ تومان۲۵,۰۰۰ تومان
۲۴,۵۵۰ تومان۲۴۵,۵۰۰ تومان
۲۲,۱۰۰ تومان۲۲۱,۰۰۰ تومان
۱۹,۴۵۰ تومان۱۹۴,۵۰۰ تومان
۱۸,۹۰۰ تومان۱۸۹,۰۰۰ تومان
۲۲,۰۰۰ تومان۲۲۰,۰۰۰ تومان
۳۱,۸۰۰ تومان۳۱۸,۰۰۰ تومان
۳۱,۲۰۰ تومان۳۱۲,۰۰۰ تومان
۲۱,۴۵۰ تومان۲۱۴,۵۰۰ تومان
۲۴,۴۵۰ تومان۲۴۴,۵۰۰ تومان
۱۱,۶۰۰ تومان۱۱۶,۰۰۰ تومان
آجیلنو به منظور کمک به حفظ سلامتی و خرید مشتریان خود شرایط ویژه‌ای را در نظر گرفته است. شما میتوانید تا آخر شهریور ماه با وارد کردن کد تخفیف anticorona از ۵٪ تخفیف بهره‌مند شوید.ثبت سفارش