۳,۱۵۰ تومان۳۱,۵۰۰ تومان
۳,۰۰۰ تومان۳۰,۰۰۰ تومان

نخود

آرد نخود

۱,۶۰۰ تومان۱۶,۰۰۰ تومان
۳,۱۵۰ تومان۳۱,۵۰۰ تومان
۱,۷۰۰ تومان۱۷,۰۰۰ تومان
۲,۷۰۰ تومان۲۷,۰۰۰ تومان
۲,۷۰۰ تومان۲۷,۰۰۰ تومان
۲,۴۰۰ تومان۲۴,۰۰۰ تومان
آجیلنو به منظور کمک به حفظ سلامتی و خرید مشتریان خود شرایط ویژه‌ای را در نظر گرفته است. شما میتوانید تا آخر شهریور ماه با وارد کردن کد تخفیف anticorona از ۵٪ تخفیف بهره‌مند شوید.ثبت سفارش