محصولات دسته نخود

قیمت هر کیلو 108000 هزار تومان
با تخفیف 105000 هزار تومان
بسته های ۱ کیلو گرمی

قیمت اصلی 108,000 تومان بود.قیمت فعلی 105,000 تومان است.

قیمت هر کیلو 102000 هزار تومان
با تخفیف 99000 هزار تومان
بسته های ۱ کیلو گرمی

قیمت اصلی 102,000 تومان بود.قیمت فعلی 99,000 تومان است.