۴,۰۰۰ تومان۴۰,۰۰۰ تومان
۳,۰۰۰ تومان۳۰,۰۰۰ تومان

نخود

آرد نخود

۲,۰۵۰ تومان۲۰,۵۰۰ تومان
۴,۰۰۰ تومان۴۰,۰۰۰ تومان
۳,۴۵۰ تومان۳۴,۵۰۰ تومان
۳,۷۰۰ تومان۳۷,۰۰۰ تومان
۳,۷۰۰ تومان۳۷,۰۰۰ تومان
۳,۳۰۰ تومان۳۳,۰۰۰ تومان
آجیلنو به منظور کمک به حفظ سلامتی و خرید مشتریان خود شرایط ویژه‌ای را در نظر گرفته است. شما میتوانید تا آخر شهریور ماه با وارد کردن کد تخفیف anticorona از ۵٪ تخفیف بهره‌مند شوید.ثبت سفارش