۱۴,۷۵۰ تومان۱۴۷,۵۰۰ تومان

خشکبار

آلبالو خشکه

۲,۹۰۰ تومان۲۹,۰۰۰ تومان

خشکبار

برگه زردآلو

۳,۶۰۰ تومان۳۶,۰۰۰ تومان

خشکبار

آلوچه سیاه

۱,۶۵۰ تومان۱۶,۵۰۰ تومان

خشکبار

آلوچه طلایی

۱,۷۰۰ تومان۱۷,۰۰۰ تومان

خشکبار

قیصی زردآلو

۳,۶۰۰ تومان۳۶,۰۰۰ تومان

خشکبار

آلو بخارا

۳,۲۵۰ تومان۳۲,۵۰۰ تومان
+
در انبار موجود نمی باشد

انجیر خشک

انجیر خشک لوکس

۱۳,۲۵۰ تومان۱۳۲,۵۰۰ تومان

خشکبار

مویز ممتاز

۹,۲۰۰ تومان۹۲,۰۰۰ تومان
۲,۵۰۰ تومان۲۵,۰۰۰ تومان
۱,۲۰۰ تومان۱۲,۰۰۰ تومان

خشکبار

زرشک

۷,۹۰۰ تومان۷۹,۰۰۰ تومان

انجیر خشک

انجیر خشک ممتاز

۱۱,۳۰۰ تومان۱۱۳,۰۰۰ تومان
۱۷,۰۰۰ تومان

پذیرایی

عناب

۲,۹۵۰ تومان۲۹,۵۰۰ تومان
۳,۳۰۰ تومان۳۳,۰۰۰ تومان
آجیلنو به منظور کمک به حفظ سلامتی و خرید مشتریان خود شرایط ویژه‌ای را در نظر گرفته است. شما میتوانید از تاریخ ۱۴ مرداد الی ۳۱ مرداد ۹۹ با وارد کردن کد تخفیف anticorona از ۵٪ تخفیف بهره‌مند شوید.ثبت سفارش