۱۴,۷۵۰ تومان۱۴۷,۵۰۰ تومان

خشکبار

برگه زردآلو

۳,۶۵۰ تومان۳۶,۵۰۰ تومان

خشکبار

آلبالو خشکه

۳,۳۰۰ تومان۳۳,۰۰۰ تومان

خشکبار

آلوچه سیاه

۱,۴۰۰ تومان۱۴,۰۰۰ تومان

خشکبار

آلوچه طلایی

۱,۵۰۰ تومان۱۵,۰۰۰ تومان

پذیرایی

عناب

۴,۹۰۰ تومان۴۹,۰۰۰ تومان

خشکبار

قیصی زردآلو

۴,۹۰۰ تومان۴۹,۰۰۰ تومان
+
در انبار موجود نمی باشد

خشکبار

آلو بخارا

۴,۷۰۰ تومان۴۷,۰۰۰ تومان

خشکبار

مویز ممتاز

۱۲,۰۵۰ تومان۱۲۰,۵۰۰ تومان
۳,۸۰۰ تومان۳۸,۰۰۰ تومان

انجیر خشک

انجیر خشک لوکس

۱۵,۱۰۰ تومان۱۵۱,۰۰۰ تومان
۲,۲۵۰ تومان۲۲,۵۰۰ تومان

خشکبار

زرشک

۶,۷۵۰ تومان۶۷,۵۰۰ تومان

انجیر خشک

انجیر خشک ممتاز

۱۰,۶۰۰ تومان۱۰۶,۰۰۰ تومان
۲۱,۰۰۰ تومان
۴,۵۵۰ تومان۴۵,۵۰۰ تومان
آجیلنو به منظور کمک به حفظ سلامتی و خرید مشتریان خود شرایط ویژه‌ای را در نظر گرفته است. شما میتوانید تا آخر شهریور ماه با وارد کردن کد تخفیف anticorona از ۵٪ تخفیف بهره‌مند شوید.ثبت سفارش