دسته بندی محصولات

محصولات دسته تخمه کدو

اتمام موجودی

قیمت هر کیلو 220000 هزار تومان
با تخفیف 214000 هزار تومان
بسته های 10 کیلوگرمی

2,140,000 تومان

قیمت هر کیلو 230000 هزار تومان
با تخفیف 223000 هزار تومان
بسته های 10 کیلوگرمی

2,230,000 تومان