محصولات دسته تخمه کدو

قیمت هر کیلو 282000 هزار تومان
با تخفیف 275000 هزار تومان
بسته های ۱ کیلو گرمی

قیمت اصلی 282,000 تومان بود.قیمت فعلی 275,000 تومان است.

قیمت هر کیلو 295000 هزار تومان
با تخفیف 290000 هزار تومان
بسته های ۱ کیلو گرمی

قیمت اصلی 295,000 تومان بود.قیمت فعلی 290,000 تومان است.

قیمت هر کیلو 302000 هزار تومان
با تخفیف 295000 هزار تومان
بسته های ۱ کیلو گرمی

قیمت اصلی 302,000 تومان بود.قیمت فعلی 295,000 تومان است.