دسته بندی محصولات

محصولات دسته تخمه هندوانه

قیمت هر کیلو 123000 هزار تومان
با تخفیف 118000 هزار تومان
بسته های 5 کیلوگرمی

590,000 تومان

قیمت هر کیلو 125000 هزار تومان
با تخفیف 120000 هزار تومان
بسته های 5 کیلوگرمی

600,000 تومان