محصولات دسته بادام سفید

قیمت هر کیلو 330000 هزار تومان
با تخفیف 325000 هزار تومان
بسته های ۱ کیلو گرمی

قیمت اصلی 330,000 تومان بود.قیمت فعلی 325,000 تومان است.

اتمام موجودی

قیمت هر کیلو 0 هزار تومان
با تخفیف 0 هزار تومان
بسته های ۱ کیلو گرمی

تومان

قیمت هر کیلو 580000 هزار تومان
با تخفیف 564000 هزار تومان
بسته های ۱ کیلو گرمی

قیمت اصلی 580,000 تومان بود.قیمت فعلی 564,000 تومان است.

قیمت هر کیلو 602000 هزار تومان
با تخفیف 586000 هزار تومان
بسته های ۱ کیلو گرمی

قیمت اصلی 602,000 تومان بود.قیمت فعلی 586,000 تومان است.

قیمت هر کیلو 370000 هزار تومان
با تخفیف 365000 هزار تومان
بسته های ۱ کیلو گرمی

قیمت اصلی 370,000 تومان بود.قیمت فعلی 365,000 تومان است.

قیمت هر کیلو 600000 هزار تومان
با تخفیف 584000 هزار تومان
بسته های ۱ کیلو گرمی

قیمت اصلی 600,000 تومان بود.قیمت فعلی 584,000 تومان است.

قیمت هر کیلو 540000 هزار تومان
با تخفیف 524000 هزار تومان
بسته های ۱ کیلو گرمی

قیمت اصلی 540,000 تومان بود.قیمت فعلی 524,000 تومان است.