دسته بندی محصولات

محصولات دسته بادام زمینی

اتمام موجودی

قیمت هر کیلو 0 هزار تومان
با تخفیف 0 هزار تومان
بسته های 15 کیلوگرمی

تومان

قیمت هر کیلو 210000 هزار تومان
با تخفیف 195000 هزار تومان
بسته های 3 کیلوگرمی

585,000 تومان

قیمت هر کیلو 160000 هزار تومان
با تخفیف 145000 هزار تومان
بسته های 3 کیلوگرمی

435,000 تومان

قیمت هر کیلو 104000 هزار تومان
با تخفیف 94000 هزار تومان
بسته های 10 کیلوگرمی

940,000 تومان